Gjeldsregister: Hva er det og hvordan bruker man det?

Gjeldsregister har de siste årene blitt et nyttig verktøy for å ha kontroll over egen økonomi, spesielt når det kommer til lån og gjeld. Siden det ble innført i Norge i 2019 har det gjort det enklere å få oversikt og sikre sunn økonomisk praksis. 

Det har også blitt et sentralt element i kredittvurdering, og forståelsen av hva det innebærer og hvordan det brukes er derfor viktig for deg som ønsker å opprettholde en god privatøkonomi. I denne artikkelen ser vi litt nærmere på dette. 

Hva er et gjeldsregister?

Et gjeldsregister er en database som inneholder informasjon om privatpersoners usikrede gjeld. Her i Norge kalles dette enkelt nok Gjeldsregister. Det inkluderer lån og kreditter som forbrukslån, kredittkortgjeld og lignende forpliktelser som ikke er sikret med pant i eiendeler. 

Registeret ble etablert for å gi en mer helhetlig og nøyaktig oversikt over den totale gjeldssituasjonen til privatpersoner, samt for å bidra til å redusere risikoen for at folk binder seg til mer gjeld enn de klarer å håndtere.

Hvilken informasjon finner man i et gjeldsregister?

Et gjeldsregister inneholder detaljert informasjon om alle usikrede gjeldsforpliktelser en person har. Dette inkluderer lånebeløp, rentesatser, nedbetalingsplaner og eventuelle mislighold. Registeret gir også informasjon om eventuelle inkassosaker knyttet til gjelden. 

Det er viktig å merke seg at gjeldsregisteret ikke inkluderer informasjon om sikrede lån, som boliglån med pant i eiendom.

Sammenhengen mellom kredittsjekk og gjeldsregister

Gjeldsregister har blitt et verdifullt verktøy for banker, finansinstitusjoner og andre kreditorer når de utfører kredittsjekk på privatpersoner. Ved å ha tilgang til informasjonen i Gjeldsregisteret kan kreditorer få en mer fullstendig oversikt over søkerens gjeldssituasjon. Dette gir dem bedre mulighet til å vurdere risikoen knyttet til å låne ut penger. 

For lånesøkere som deg og meg kan dette bety at vi blir bedre vurdert basert på vår samlede økonomiske situasjon, og ikke bare basert på inntekt og tidligere betalingshistorikk.

En kredittsjekk innebærer vanligvis å vurdere en persons kredittscore, betalingshistorikk og gjeldssituasjon. Før det ble vanlig med gjeldsregister, kunne kreditorer ha begrenset innsikt i søkerens samlede gjeldsbyrde. 

Gjeldsregisteret gir slik sett en ekstra dimensjon til kredittsjekkprosessen, noe som er spesielt nyttig for å sikre ansvarlig utlån blant banker, og å unngå at folk tar på seg for mye gjeld. 

Forskjellen mellom kredittsjekk og gjeldsregister

Selv om begge disse prosessene gir kreditorer informasjon om en persons økonomiske situasjon, er det noen sentrale forskjeller mellom kredittsjekk og gjeldsregister. 

Kredittsjekk inkluderer vanligvis vurdering av en persons kredittscore, som er en numerisk representasjon av deres kredittverdighet basert på tidligere økonomisk atferd. Dette kan omfatte betalingshistorikk, gjeldsnivå og kredittbruk.

Gjeldsregister fokuserer derimot spesifikt på usikret gjeld og gir detaljert informasjon om hver gjeldsforpliktelse en person har. Det gir en mer grundig oversikt over den totale gjeldssituasjonen, og kreditorer kan dermed danne seg et bedre bilde av søkerens evne til å håndtere ytterligere gjeldsforpliktelser.

Hvordan brukes gjeldsregister?

Gjeldsregister er en ressurs som først og fremst brukes av kreditorer når de foretar kredittvurderinger. Når du søker om et lån eller kreditt, vil kreditor sjekke Gjeldsregisteret for å få informasjon om dine nåværene usikrede gjeldsforpliktelser. Dette gir dem muligheten til å vurdere om du har tilstrekkelig økonomisk kapasitet til å håndtere mer gjeld.

For forbrukerne er det også mulig å få tilgang til sin egen informasjon i Gjeldsregisteret. Dette kan gi en oversikt over gjeldssituasjonen og hjelpe enkeltpersoner med å ta mer informerte økonomiske beslutninger.

Å ha oversikt over gjelden din gir muligheten til å identifisere områder der du kan forbedre din økonomiske situasjon og unngå potensielle problemer med å grave deg ned i gjeld.

Samlet sett er gjeldsregister et svært nyttig verktøy som gir både kreditorer og oss som låntakere en mer omfattende oversikt over usikret gjeld. Det styrker kredittvurderinger ved å gi detaljert informasjon om gjeldsforpliktelser, og hjelper oss med å unngå gjeldsfella. 

Ved å forstå hva Gjeldsregisteret innebærer og hvordan det brukes, kan vi ta mer informerte beslutninger og sikre en solid privatøkonomi.